Tìm hiểu về xác minh whois đối với tên miền

Theo các quy định được giới thiệu bởi Tập đoàn Internet về Tên và Số được gán (ICANN) bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 , thì các nhà đăng ký (NĐK) tên miền sẽ gửi email xác minh Whois. Xác minh Whois sẽ chỉ cần thiết cho thông tin liên hệ của Người đăng ký đối với các TLD chung (gTLD) trong các trường hợp sau:

 • Cho đăng ký mới;
 • Cho người đăng ký thay đổi thông tin liên lạc trên các tên miền hiện có.

Khi một tên miền mới được đăng ký, NĐK sẽ ngay lập tức gửi email đến địa chỉ email của Người đăng ký được chỉ định cho tên miền. Email xác minh cũng sẽ được gửi nếu một chỉnh sửa được thực hiện cho một trong các trường liên hệ của Người đăng ký sau:

 • Tên đăng ký
 • Tên người đăng ký
 • Địa chỉ email người đăng ký

Nếu email Người đăng ký bị thay đổi, email sẽ được gửi đến địa chỉ email mới được chỉ định. Thông thường, phải mất vài phút để email được gửi. Vui lòng đảm bảo kiểm tra cả thư mục Spam / Junk của bạn.

Email xác minh sẽ đến từ verification@tênmiền nđk với chủ đề sau: ” XÁC NHẬN NGAY cần thiết cho [tên miền] “. Email sẽ chứa một liên kết bạn cần nhấp vào để xác minh thông tin liên lạc của bạn.

 

Nếu tên miền trong URL khác với tên miền được chỉ định ở trên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để làm rõ tình huống.

Yêu cầu liên quan đến đăng ký mới: Bạn phải xác minh địa chỉ email bằng cách nhấp vào liên kết trong vòng 15 ngày theo lịch sau khi đăng ký. Nếu bạn không xác minh nó trong vòng 15 ngày theo lịch, tên miền sẽ bị treo và DNS của tên miền sẽ bị thay đổi. Tên miền sẽ phân giải đến trang đích với hướng dẫn về cách xác minh có thể được thực hiện và do đó, DNS sẽ có các cài đặt trước đó và trang web của bạn sẽ được khôi phục. Thông báo bổ sung được gửi 10 và 5 ngày trước khi đình chỉ; không lâu trước khi đình chỉ, chúng tôi sẽ gửi một thông báo cuối cùng.

Yêu cầu liên quan đến cập nhật liên hệ: Bạn phải xác minh địa chỉ email bằng cách nhấp vào liên kết trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi cập nhật. Khi kết hợp email, tên và họ cho liên hệ của Người đăng ký được cập nhật, (các) tên miền sẽ được thêm vào hàng đợi cập nhật. Điều này có nghĩa là các bản cập nhật sẽ hiển thị trong tài khoản quản lý tên miền của bạn, nhưng chi tiết liên hệ sẽ không được thay đổi ở Whois công khai cho đến khi email xác minh được phê duyệt . Nếu bạn không xác minh địa chỉ email trong vòng 7 ngày theo lịch, yêu cầu xếp hàng sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, (các) tên miền sẽ không bị đình chỉ và các cập nhật liên hệ được thực hiện trong tài khoản tên miền của bạn sẽ tự động bị đảo ngược.

Đối với một số tiện ích mở rộng tên miền và đối với các trường hợp liên quan đến sự không chính xác với một số chi tiết liên hệ, quy trình xác minh sẽ được mô tả ở trên để đăng ký mới.

Nếu bạn có tên miền trong tài khoản của mình được xếp hàng để xác minh hoặc tạm dừnghoặc đang bị treo , NĐK sẽ gửi email nhắc nhở . Lời nhắc sẽ được gửi mỗi tuần một lần đến địa chỉ email mà người dùng đăng ký.

WhoisGuard thì sao?

Theo Thỏa thuận công nhận của nhà đăng ký quy định quy trình xác minh Whois, các tên miền sẽ được yêu cầu xác minh khi đăng ký với WhoisGuard được kích hoạt.

Ngoài ra, xác minh được áp dụng cho các tên miền mà WhoisGuard đã bị vô hiệu hóa (bằng tay hoặc tự động do hết hạn) và bộ chi tiết liên hệ hiện tại chưa được xác minh trước đó.

Ngoài việc yêu cầu hoàn thành dữ liệu Whois và xác minh liên hệ của Người đăng ký, ICANN đã yêu cầu địa chỉ bưu chính, điện thoại và địa chỉ email phải được định dạng chính xác:

 • Tên / họ nên chứa tối thiểu 2 chữ cái.
 • Địa chỉ email nên được chỉ định bằng chữ in thường. Biểu tượng @ và tên miền đủ điều kiện được yêu cầu: example@domain.com
 • Số điện thoại phải bao gồm mã quốc gia và số hợp lệ. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã chọn mã quốc gia phù hợp và đã nhập số hợp lệ trong hồ sơ tài khoản của bạn. Đảm bảo các chi tiết tương tự áp dụng cho tất cả các tên miền trong tài khoản của bạn.
 • Địa chỉ , thành phố và quốc gia phải được cung cấp. Các trường trống có thể khiến lệnh đăng ký không thành công.
 • Bang / Tỉnh nên được chỉ định bất cứ khi nào áp dụng.
 • Mã Zip / Mã bưu điện phải là số hoặc chữ số và có thể chứa dấu gạch ngang “-“. Các định dạng nên được áp dụng cho quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn.

Leave a Comment