Những tiện ích mà Domain full control mang lại

1. Khái niệm về Domain Full Control

Khái niệm Domain Full Control được hiểu là domain đó phải được toàn quyền xử lý bởi người sở hữu nó, nguyên tắc này được áp dụng bởi tất cả các nhà đăng ký domain trên thế giới. Cụ thể như sau:

– Tự do cập nhật thông tin chủ thể và thông tin WHOIS của domain.
– Tự do cập nhật và lấy thông tin bảo mật của domain.
– Domain phải được mang thông tin liên lạc và thông tin sở hữu của khách hàng, khách hàng được chủ động chuyển quản lý domain.
– Domain phải có bảng điều khiển gốc được cấp phát bởi các tổ chức domain Quốc tế.
– Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như:

  • Quản lý, cập nhật Nameserver gốc, Child Nameserver (dùng tạo cặp DNS riêng)
  • Che giấu thông tin WHOIS, khóa/mở khóa domain, chống trộm domain.
  • Chuyển tiếp domain, chuyển tiếp email domain, quản lý bản ghi nâng cao và các tính năng phụ trợ nhỏ
  • Ngoài ra, khi đăng ký domain, chủ thể domain phải được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ nhà đăng ký domain,…

Quý khách hàng khi đăng ký domain tại các nhà cung cấp, quý khách sẽ được đảm bảo quyền quản lý domain của mình, được toàn quyền quản lý control panel quốc tế để quản lý domain và các tính năng bổ sung.

2. Lợi ích khi bạn đăng ký domain Full Controll tại iNET

– Tiết kiệm được chi phí đặt mua domain , khi bạn đăng ký tại nhà đăng ký domain gốc.
– Được hưởng lợi, toàn quyền quản lý bảng điều khiển domain
– Lợi ích khí xảy ra tranh chấp domain
– Và rất nhiều lợi ích ngầm khi quý khách hàng sở hữu domain tại iNET.

Leave a Comment