Địa chỉ IP là gì? Địa chỉ IP liên quan gì đến tên miền?

Khi nói đến tên miền chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến địa chỉ của các trang web được gõ trên thanh url trên trình duyệt. Tên miền giúp cho việc ghi nhớ cũng như truy cập các website trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng tên miền chỉ là một chuỗi ký tự hoặc số được sử dụng để mô tả một địa chỉ IP. Đây mới chính là chức năng chính khi tạo ra tên miền. Vì vậy, vì tên miền và địa chỉ IP luôn luôn được kết nối với nhau nên bài viết sẽ sử dụng cụm từ “tên miền địa chỉ IP”.

Địa chỉ IP của tên miền là gì?

IP là viết tắt của Internet Protocol. Sở dĩ được gọi là tên miền địa chỉ IP vì lý do đó là địa chỉ số của bất kỳ tên miền nào trên internet. Như thường thấy, các địa chỉ IP của tên miền luôn luôn cố định, nên chắc chắn bạn biết rằng có một tên phổ biến được liệt kê trong danh bạ liên quan đến một chuỗi dài các chữ số liên quan đến một điện thoại cụ thể.

Mọi người cũng có thể hiểu rằng các địa chỉ IP của tên miền giống như các số tham chiếu được áp dụng để phân loại sách trong thư viện. Vì mã thư viện áp dụng cho bạn để biết tiêu đề của một cuốn sách để tìm trong thư viện, tên miền địa chỉ IP cũng được áp dụng tương tự theo cách đó.

Về cơ bản, địa chỉ IP của tên miền là một bộ gồm bốn số được chia bằng các dấu chấm. Cụ thể, địa chỉ IP của tên miền giống như 203.23.56.166, và mỗi một trong những con số này có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 255. Giống như chức năng được đề cập của số điện thoại và số tham chiếu trong thư viện, địa chỉ IP của tên miền đóng vai tròn rất quan trọng trong việc vận hành internet. Đối với một máy tính để có thể được truy cập bởi các máy tính khác trên internet, điều quan trọng là nó phải có địa chỉ IP của tên miền riêng biệt.

Mục đích chính để tạo hệ thống tên miền địa chỉ IP là để mọi người kết nối với các máy tính khác trên internet bằng cách truy cập vào một cái tên dễ nhớ thay vì nhớ những địa chỉ IP dài 12 chữ số. Do đó, do đó, điều quan trọng là tên miền phải có địa chỉ IP phù hợp để nó hoạt động chính xác. Đây cũng là một trong những giải thích tốt nhất cho thấy tên miền và địa chỉ IP được kết nối như thế nào. Chỉ riêng sự giải thích này dẫn đến mối liên hệ giữa hai và do đó được xác định là địa chỉ IP của tên miền.

Với việc phát triển địa chỉ IP của tên miền, bạn có thể truy cập vào một trang web bằng cách gõ tên miền hoặc địa chỉ IP tên miền của nó đều được. Đó là lý do mà khi bạn nhập tên miền vào trình duyệt web, Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc ISP sẽ sau đó tìm kiếm địa chỉ IP liên quan trong máy chủ Hệ thống Tên miền của họ. Đó là cách địa chỉ IP của tên miền hoạt động.

Leave a Comment